Czy w ogrodzie można palić ognisko?Wiosną i jesienią uprzątając ogród lub działkę często spalamy resztki roślin, gałęzie i liście. Czy takim działaniem naruszamy prawo? Czy grozi nam kara? Poszukajmy odpowiednich przepisów.

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej (…) mówi: „w obiektach oraz na terenach przylegających do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się a w szczególności rozpalanie ognia”. Dodatkowo zgodnie z ustawą o odpadach zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania.


ALE

Jeśli zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ogniska na posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów. Poza tym Art. 13, ust. 3 dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę zasady współżycia sąsiedzkiego i dojdziemy do porozumienia z sąsiadem, którego przez pewien czas będziemy truć dymem  to nie powinnyśmy obawiać się kary.

Komentowanie jest wyłączone.